Magunkról

A ZAVACZKI ÜGYVÉDI IRODA alapítását a Pécsi Ügyvédi Kamara 2005. július 1. napjától kezdődő hatállyal engedélyezte és vette nyilvántartásba. Az Iroda egyszemélyes ügyvédi irodaként működik Pécsett, alapító tagja dr. Zavaczki Zoltán ügyvéd, okleveles pénzügyi szakértő, munkatársként dr. Leitner Rita alkalmazott ügyvéd segíti az Iroda munkáját.

Ügyvédi Irodánk a megbízhatóság jegyében, pontos és korrekt együttműködés keretében, sikerorientált szemlélettel teljesíti megbízásait, célja az ügyfelek elégedettsége és a jogviták megnyugtató lezárása.

Irodánk a polgári jogi, gazdasági-társasági jogi, valamint családjogi területen látja el munkáját, így különösen a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések és egyéb okiratok szerkesztése, peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet ellátása; cégek alapítási és változásbejegyzési eljárása, gazdasági társaságok átalakulása és megszüntetése; ingatlanokat érintő jogügyletek  lebonyolítása körében áll az Ügyfelek szolgálatában.

Irodánk továbbá speciálisan foglalkozik adójogi ügyekben, illetve adóigazgatási, adóellenőrzési eljárásokban történő jogi képviselet ellátásával, illetve gazdasági büntetőügyekkel.

Munkatársak

 • dr. Zavaczki Zoltán

  dr. Zavaczki Zoltán

  irodavezető ügyvéd / okleveles pénzügyi szakértő

  A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Karán szereztem diplomát 2001. évben. Ügyvédjelölti tevékenységem mellett 2001-2003 évek között pénzügyi szakirányú posztgraduális tanulmányokat folytattam a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahol 2003 évben pénzügyi szakértői szakképzettséget szereztem. 2005. évben jogi szakvizsgámat jeles eredménnyel letettem és ugyanebben az évben ügyvédi irodát alapítottam. Az angol nyelvet beszélem.

 • dr. Leitner Rita

  dr. Leitner Rita

  alkalmazott ügyvéd

  Jogi tanulmányaimat 2003. évben kezdtem meg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol diplomámat 2009. évben szereztem meg cum laude minősítéssel. A Zavaczki Ügyvédi Irodában 2010. szeptemberétől 2014. áprilisig ügyvédjelöltként dolgoztam, amikor jogi szakvizsgámat jeles eredménnyel letettem, majd ezt követően, mint alkalmazott ügyvéd dolgozom az Irodában. Ügyvédi irodánkban igyekszünk a külföldi Ügyfelek elvárásainak is maradéktalanul megfelelni, melyben nagy segítségemre van, hogy angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem.

Kapcsolat

Iroda

7626 Pécs, Könyök utca 5. fsz. 1.

Aliroda

7694 Hosszúhetény, Fő utca 109. (A Molnár ABC emeletén)

Kamarai információk

Weboldalunk a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (09.03.) számú állásfoglalásának figyelembe vételével készült. Célja kizárólag, hogy az Ügyvédi Iroda tevékenységét bemutatva arról általános információt szolgáltasson. Ennek megfelelően nem tartalmaz díjajánlatot, jogi tanácsadást, bármely más jogi, az ügyvéd által nyújtható szolgáltatásra irányuló ajánlatot vagy ajánlattételre irányuló felhívást. Nem tartalmaz továbbá megbízási szerződés kötésére vonatkozó felhívást vagy ajánlatot vagy a honlapról lehívható megbízási szerződést vagy meghatalmazást.